Sekcja Endoskopii PTGiP jest organizacją interdyscyplinarną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zrzeszającą specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Głównym celem działalności Sekcji Endoskopii PTGiP jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczenia wszystkim osobom zainteresowanym podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania technik endoskopowych w zakresie ginekologii i położnictwa.